Nová verze CDESK 2.9

Významné nové funkce

Ve verzi 2.9 najdete mnoho generačních změn, či už jde o uživatelské rozhraní nebo o funkcionalitu.

Do pozornosti dávame další novinky týkajíci se CUSTOMER MONITOR, najdete je na téhle stránce.

 

Modul CRMnový příplatkový modul – pridaná funkce TODO list umožňuje vytvořit přehledný seznam povinností i s termíny splnení

Modul Dovolenky  umožňuje operátorům zadávat žádosti o volno, zadefinovat vlastní typy žádosti a schvalovacích procesů

Modul Rezervačný Systémnový příplatkový modul  pro rezervovaci libovolných objektů, které si zadefinujete

Propojení s ekonomickými softvéri  -  v nové verzi sme pro vás přidali k existujícimu propojení s POHODA i propojení na dva nové ekonomické softvéry a to Money S4/S5 a ABRA G3. S týmto propojením je možné převzít v účtovním systéme a CDESKu  adresy zákazníků, fakturační a skladovou evidencii.

Mobilná aplikace –  umožňuje plnohodnotný přístup do CDESKu z vašeho smartfónu. Když jste off-line, vykonané změny budou aktualizovány, ihned jako zařízení získa přístup k síti.

Komunikátor na webu – nový zabudovaný chat klient dostupný na samostatném webu nebo přímo jako součást CDESKu po přihlášení do vašeho CDESK konta.

Modul CMDB, nový příplatkový modul – reprezentující konfigurační databázu

Nové funkce

Zpřehlednení globálních nastavení - globální nastavení dostupné pod kontem správce jsme rozdělili na logické celky podle modulů a přidali rozšířené možnosti

Předávací, Příjímací, Reklamační protokoly v požadavcích – umožňují vytvořit různe druhy protokolů, které sa následne dají vygenerovat z libovolné požadavky.

Nový spůsob přidávání plnení – alternativní způsob přidávání plnění přímo přes kalendář, poskytuje také rychlý přehled plnění v aktuálním měsíci

Úlohy – přidaný modul na jednoduchší kategorizování úloh, ktoré je možné navázat na požadavky, zákazky, projekty nebo na vkladání nezávislých poznámek do CDESKu

Alokování termínů z kalendáře – možnost alokovat libovolné termíny pre úlohy přímo z kalendáře

Alokování termínů v požadavkách – možnost alokovat libovolné termíny pre úlohy přímo z požadavek

Možnost nastavení notifikací – nové možnosti nastavení notifikací z požadavků

Nové SLA a kombinace – nové možnosti a kombinace nastavení SLA -  prioritu požadavky lze kombinovat s typem požadavky, zákazníkem a dalšími možnostmi.

Evidencie histórie změn na zákazníkovi – zobrazenie histórie zmien na zákazníkovi a ich autora, prehľad prislúchajúcich požiadaviek a pravidelných úloh

Nástěnka – umožňuje pridávat správy ostatným operátorům do nástěnky přímo v ich úvodním přehledu

Zprávy na zpracování – přidaná možnosť posílat si soukromné zprávy na zpracování do CDESK viditelné jen pro určeného operátora

Email parser – nové možnosti spracování správ, vytváření pravidel pro automatické spracování přijatých e-mailů

Template na přidání plnení – zjednodušené přidávání plnění pomocí vlastních definovatelných šablon

Template na popis požadavky - zjednodušené přidávání požadavků pomocí vlastních definovatelných šablon

Možnost zasílání kópií vybraných druhů notifikací nadřizenému – nadřízený může být notifikován o diskusních příspěvcích a interních poznámkách k požadavkům

Přidané volitelné pole v požadavkách – slúži na zatřízení požadavků do určitých skupin, nad kterými sa potom daji ďelat samostatné štatistické analýzy

Volitelné stĺpce v sezname požadavek – možnost spravovat zobrazení požadavků a skrýt nepotřebné informace

Přidání filtrování požadavků dle „řešitele v minulosti“ – další možnost pro filtrování seznamu požiadavek

Synchronizace kalendárů cez google+ účet – Synchronizovaním udalostí v MS Exchange (MS Outlook), GMAIL (free) a kalendári Google apps s CDESK Plánovacím kalendárem dosáhnete ten nejlepší přehled o vašich nadchádzejících udalostech.

Volitelný úvodný přehled - odteď můžete měnit nastavení rozložení a obsahu úvodného přehledu tak aby ste tam měli všechny pro vás potřebné informace

Nastavení řešitele pro danou oblast služby - pro jednotlivé oblasti služby můžete nastavovat konkrétních řešitelů

Vlastní filtry na dalších místech - odteď můžete vytvářet a ukladat vlastní filtry i v zoznamu plnení, správách k spracování a iných místech.

Přidání nového zákazníka už jen pomocí rýchlého formuláře - v nové verzi byl odstránen zdlouhavý a nepotřebný průvodce vytvořením nového zákazníka. Přidali sme také možnost vytvořit nového zákazníka na dvě nové místa

Volitelný popis požiadavků - když popis požiadavků nevyužívate, můžete ho odteď nastavit aako volitelný

Změny a zlepšení

Přeuspořádání polí požadavky - volitelné části byli přesunuté do záložky "Rozšířené údaje"

Spřístupnení CMDB pre zákaznícka konta (je na čtení) – přístup pro zákaznícke konta do CMDB je možné nastavit v Admin zóna -> Uživatelé -> Zákaznícka konta -> Konkrétní zákazník -> Nastavení hlavních přístupů -> Přístup do databázy objektů

Možnost výběru zařízení v požadavce pre zákaznícka konta - zákazník může v požadavce přímo z CMDB vybrat zařízení, ke kterému sa požadavek vztahuje

Zrušený termín "Nejbližší aktivity" (nahrazen "Úkoly") – ke spravování nejbližších aktivít můžete odteď používat "Úkohy"

Notifikace o uložení změn – po uložení jakékoliv změny v CDESK sa zobrazí notifikační pás v horné části obrazovky o úspešném uložení změn

V požadavce checkbox „Blokovat posílání emailů“ – přidaná možnost blokovat posílání emailů o vykonané změne v požiadavkách

Oprava a přidání funkcionality pro hromadnou editaci zákazní, operátorů – hromadná editace více zákazníků a operátorů teď podporuje změnu více nastavení

Přidané oprávnění na moduly – nastavení oprávnění jednotlivých operátorů ke konkrétním modulům

Zjednodušení obrazovky pro zadávaní požadavků přes easyclick – jednodušší a přehlednejší formulář pro zadávaní EasyClick požadavek

Přečíslování priorit v zmysle ITILzměnili jsme pořadí číslování priorit tak aby bylo v souladu se štandardy ITIL. Priorita 6 sa stala nejnižší a priorita 1 nejvyšší.

Přidání stránkování do zpráv na zpracování – zobrazení jen určitého počtu zpráv na zpracování na jedné straně, při překročení se vytvářejí nové strany

Přidání notifikací diskusního příspěvku zadávateli – nové možnosti notifikačních nastavení při přidávání diskusních příspěvků v požadavkách

Opravy chyb

  • Chybné počítání požadavků
  • Skrácení dloužky aktivačního kódu pro vytvoření testovacího konta
  • Drag n Drop v kalendáři
  • Přednostní zobrazení požadavek
  • Log požadavky v případe akceptace nebo přidání diskusního příspěvku nepřihlášeným užívatelům
  • Zobrazení obrázků v znalostní báze