Používanie aplikácie

Android aplikácia bude dostupná v obchode Google Play.

Tu je zoznam článkov o jednotlivých funkciách v mobilnej aplikácií CDESK. Kliknite na odkazy nižšie pre zobrazenie konkrétnych článkov:

 

 

Prihlasovanie

Po otvorení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, kde sa môžete prihlásiť do vášho CDESK konta.

Server - zadajte server na ktorý sa pripájate, je to tá istá URL, ktorú používate pre prihlásenie sa do CDESK cez váš prehliadač.

Login - Vaše prihlasovacie meno

Heslo - Heslo k vášmu kontu

Môžete zaškrtnúť možnosť  Zapamätať si ma aby si aplikácia zapamätala server a používateľské meno, čo zjednoduší vaše ďalšie prihlásenia.

Po zadaní prihlasovacích údajov kliknite na tlačidlo Prihlásiť.

Mobile application login screen

Predvolená obrazovka ktorá sa zobrazí bezprostredne po prihlásení je zoznam otvorených požiadaviek prihláseného účtu.

 

Požiadavky

Po prihlásení sa zobrazí zoznam vašich otvorených požiadaviek. Ak chcete vidieť požiadavky iných operátorov(ak na to máte oprávnenia), ukončené požiadavky alebo tie, ktoré ešte neboli synchronizované s CDESK, choďte do menu potiahnutím prsta z ľavého okraja obrazovky smerom doprava, alebo kliknite na tlačidlo Menu ako je zobrazené na obrázku:

Otvorenie menu

Keď sa zobrazí menu, môžete si vybrať aký typ požiadaviek chcete zobraziť.

Voľba typu požiadaviek pre zobrazenie

Po vybratí konkrétneho typu sa zobrazí zoznam zvolených požiadaviek. Každý riadok obsahuje základné informácie o požiadavke (názov, popis, zákazník, riešiteľ, stav a termín splnenia), podobne ako vo webovej verzií CDESK.

Zoznam otvorených požiadaviek

Nové požiadavky môžete vytvoriť kliknutím na oranžové "+" v spodnej lište. Môžete si zvoliť typ požiadavky (štandardná, interná, skrytá) a zobrazí sa vytvárací formulár.

Pre viac informácií o existujúcich požiadavkách kliknite na ľubovoľnú z nich a zobrazia sa ďalšie informácie.

Detail požiadavky v mobilnej aplikácií

V záložke Pokročilé môžete požiadavku priradiť k existujúcej zákazke, alebo môžete zmeniť typ požiadavky na Interná alebo Skrytá, prípadne k nej môžete priradiť nejaké zariadenie z preddefinovaného zoznamu.

Advanced settings of request

V záložke Diskusia môžete zobraziť diskusné príspevky k danej požiadavke. Rovnako ako vo webovej verzií CDESK, aj tu môžete vytvoriť dva typy diskusných príspevkov - Normálny Správa pre riešiteľov. Kliknite na požadovaný typ správy a zobrazí sa okno kde môžete napísať správu, upraviť zoznam príjemcov alebo pridať k správe prílohu. Správu odošlete tlačidlom Poslať.

Diskusia v požiadavke

Keď niekto napíše diskusný príspevok k požiadavke, pri ktorej ste riešiteľom, zobrazí sa vám notifikácie v notifikačnej lište. Kliknutím na toto upozornenie zobrazíte okno správ. Takáto správa obsahuje informácie o odosielateľovi(ten kto zadal správu), názov požiadavky, ID, dátum a zákazník, pod ktorého požiadavka patrí.

Notifikačná správa

Pre zobrazenie ďalších možností, kliknite na záložku Ostatné. Odtiaľto môžete zobraziť Úlohy, Ponuky, Plnenia a Zariadenia, priradené k danej požiadavke. Pre zobrazenie všetkých udalostí ohľadom požiadavky v kalendári zvoľte možnosť Kalendár.

Záložka Ostatné v požiadavke

V detaile požiadavky sú v spodnej lište zobrazené rôzne ikony. Ak čokoľvek v požiadavke zmeníte, vždy stlačte ikonu diskety pre uloženie zmien. Ďalšie ikony slúžia na vytvorenie nového plnenia a úlohy k danej požiadavke. Posledná ikona šípky slúži rovnako ako tlačidlo Spať na vašom smartphone.

Ikony v spodnej lište požiadavky

 

Zákazky

Zoznam zákaziek si môžete zobraziť kliknutím na Zákazky v menu.

Zákazky v menu

Zobrazí sa zoznam existujúcich zákaziek. Pomocou ikon v spodnej lište môžete Vytvoriť novú zákazku, Obnoviť zoznam zákaziek, vstúpiť do nastavení alebo zobraziť ďalšie možnosti.

Zoznam existujúcich zákaziek

Detaily konkrétnej zákazky zobrazíte kliknutím na zákazku zo zoznamu.

Detail zákazky

 

Úlohy

Zoznam úloh otvoríte zvolením možnosti Úlohy v ľavom menu. Môžete si zvoliť z Moje otvorené, Všetky otvorené alebo Všetky.

Úlohy v menu

Zobrazí sa zvolený zoznam úloh. Kliknutím na ľubovoľnú z nich zobrazíte dodatočné informácie, alebo využite ikonky v spodnej lište na Vytvorenie novej úlohy, obnovenie zoznamu úloh, zobrazenie nastavení alebo zobrazenie ďalších možností.

Pri vytváraní novej úlohy prejdete rovnakým procesom ako na CDESK webe. Zvolíte typ úlohy(Jednoduchá úloha, Schôdzka, Poznámka). Vyplňte detaily, nastavte naviazanie úlohy na iné objekty (požiadavka, zákazka, projekt, zákazník) ak potrebujete a kliknite na Uložiť (ikona diskety).

Vytvorenie novej úlohy

 

Zákazníci a kontakty

Zoznam zákazníkov si viete zobraziť kliknutím na Zákazníci v ľavom menu. Ak na to máte oprávnenia, môžete upravovať ich údaje po otvorení konkrétneho zákazníka zo zoznamu. Z detailu zákazníka sa môžete prepnúť do záložky Kontakty kde nájdete hlavné a ostatné kontakty zvoleného zákazníka, ktoré tiež môžete upraviť priamo z mobilnej aplikácie. Kliknite na oranžové "+" v spodnej lište pre pridanie nového zákazníka. Zobrazí sa formulár podobný tomu vo webovej verzií CDESK.

Zoznam zákazníkov v mobilnej aplikácií

Pre zobrazenie všetkých kontaktov v CDESK kliknite v menu na Kontakty. Zobrazí sa zoznam všetkých kontaktov v CDESK. Každý záznam obsahuje informácie o kontakte - meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, zákazníka ktorému kontakt patrí a ďalšie informácie (ak sú zadané) Kliknutím na ľubovoľný kontakt otvoríte editovací formulár kde môžete upraviť existujúce kontakty. Nový kontakt pridáte kliknutím na oranžové "+" v spodnej lište.

Zoznam kontaktov v mobilnej aplikácií

 

Pridanie nového plnenia

Existujú dva spôsoby pridávania nového plnenia. Môžete ho pridať priamo z požiadavky, toto plnenie bude automaticky pridelené k zvolenej požiadavke. Alternatívne ho môžete pridať kliknutím na Pridať plnenie v menu.

Pridanie nového plnenia z menu

Zobrazí sa zoznam dní v týždni s počtom existujúcich plnení v každom dni. Pre zmenu týždňa použite čierne šípky v hornej časti obrazovky. Ak chcete pridať, upraviť alebo zmazať plnenie v konkrétnom dni, kliknite na ikonu ceruzky v pravej časti každého riadku.

Zobrazenie plnení

Zobrazí sa zoznam existujúcich plnení pre daný deň. Kliknutím na existujúce otvoríte ich detaily s možnosťou ich úpravy alebo zmazania, alebo kliknite na ikonu 'Spinky' pre vytvorenie nového plnenia v zvolený deň.

Úprava existujúceho alebo vytvorenie nového plnenia

Vyplňte údaje vo vytváracom/editovacom formulári a kliknite na ikonu Uložiť.

Vytvorenie nového plnenia

 

Kalendár

Do kalendáru môžete vstúpiť kliknutím na Kalendár z ľavého menu.

Kalendár v menu

Zobrazí sa malý kalendár s prehľadom celého mesiaca. Kliknutím na šípky pri názve mesiaca sa môžete posúvať v čase. Dni, ktoré obsahujú termíny splnenia alebo iné udalosti sú označené malým štvorčekom nad daným dňom.

Kalendár - prehľad mesiaca

Kliknutím na ľubovoľný deň sa zobrazí jeho prehľad so všetkými udalosťami. Ak chcete zobraziť detail udalosti, kliknite na ňu.

Udalosť v zvolenom dni

 

Nastavenia

K nastaveniam sa dostanete kliknutím na ikonu nastavení v ľubovoľnom zozname (požiadaviek, úloh, zákaziek, zákazníkov...)

Ikona nastavení

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí okno nastavení:

  • Tlačidlo Kkontroluj aktualizácie - kliknutím naň otvoríte stránku CDESKu v obchode Google Play, odkiaľ si môžete stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie.

  • Posledná synchronizácia -Toto políčko obsahuje informáciu s presným časom poslednej synchronizácie s CDESK serverom.

  • Tlačidlo Synchronizačná štatistika - Kliknutím naň zobrazíte vyskakovacie okno obsahujúce detailné informácie o tom, čo sa synchronizovalo a čo nie.

  • Dodatočné políčka pre farebné rozlíšenie pozadí rôznych typov požiadaviek a možnosť vypnúť zobrazenie CDESK ikony v notifikačnej lište keď je spustená aplikácia.

Formulár nastavení

Ďalšie možnosti môžete zobraziť kliknutím na poslednú ikonu v spodnej lište:

  • Odhlásiť sa - kliknutím na túto možnosť sa odhlásite z aplikácie

  • Triedenie - tu môžete upraviť nastavenia triedenia zoznamov požiadaviek, úloh... (podľa najbližšej aktivity, termínu splnenia, doby zadania, ID - vzostupne, zostupne...)

  • Filter - umožňuje filtrovať zo zoznamu rovnakým spôsobom ako na CDESK webe(podľa riešiteľa, zákazníka, dátumu, priority...)

  • Okná 1 & 2 - táto funkcia vám umožňuje mať súčasne otvorené dve okná naraz, je to ekvivalent k dvom kartám v prehliadači. Po prihlásení ste automaticky v okne 1. Kedykoľvek v aplikácií máte možnosť prepnúť sa do druhého okna, vaša aktuálna stránka sa uloží do prvého okna a môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť. Toto môže byť užitočné, keď vytvárate napríklad novú požiadavku a potrebujte si pozrieť nejaké informácie o zákazníkovi, môžete tak spraviť bez toho aby ste stratili už vyplnené údaje pri vytváranej požiadavke.

Ďalšie možnosti