Požiadavky a plánovanie

Požiadavky môžu zadávať všetci operátori manuálne alebo sa môžu vytvárať automaticky po prepojení CDESK s našim nástrojom na IT monitoring - CUSTOMER MONITOR keď nastane neočakávaná udalosť.

Požiadavka reprezentuje prácu, ktorá má byť vykonaná prideleným riešiteľom. V závislosti od nastavení môžu byť požiadavky klasifikované viacerými spôsobmi Zachytávajú celý proces riešenia od jednotlivých plnení, diskusie so zákazníkom, prepojenie s miestami, zariadeniami a spotrebným materiálom až po Účtovanie. 

Požiadavky reprezentujú konkrétne procesy v spoločnosti (napríklad výmena zariadenia, naliehavý zásah, objednanie tovaru, biznis stretnutia atď.) a používajú sa na plánovanie a pokrytie všetkých činností vo vnútri spoločnosti a pre zákazníkov.

V požiadavkách môžete:

 • Priradiť ich zákazníkovi, miestu, riešiteľovi(a ďalším pomocným riešiteľom) a zadať popis požiadavky

 • Posielať e-maily, notifikácie a používať diskusiu

 • Pridávať súbory (texty, manuály, obrázky atď)

 • Vybrať zariadenie, na ktorom sa má vykonať servisný zásah

 • Poslať cenové ponuky a kalkulácie zákazníkom, ktorí majú možnosť ich akceptovať alebo zamietnuť

 • Vytvoriť a monitorovať plnenia v požiadavke (konkrétne úlohy v celom procese riešenia požiadavky)

 • Kontrolovať a alokovať termíny splnenia 

 • Pridávať a monitorovať kancelársky materiál (alebo akékoľvek iné predmety), potvrdzovať ich výmenu

 • Zobraziť históriu všetkých zmien v požiadavke

 • Diskutovať so zákazníkom, interná diskusia(neprístupné pre zákazníka)

 • Prepojiť ich so zariadeniami

 • Vytvárať úlohy v rámci požiadavky

 • Pracovať so všetkými požiadavkami v kalendári

 

Všetky informácie o zozname požiadaviek s možnosťami zobrazenia a filtrovania nájdete v článku Zoznam požiadaviek.

Nastavenia termínov splnenia a alokovanie termínov nájdete v článku Termíny požiadaviek.