Prehľad hodnotení operátora

Každý operátor si môže pozrieť prehľad svojich hodnotení v úvodnom prehľade. Je to obrazovka, ktorá sa zobrazuje ihneď po prihlásení. Alternatívne sa k nej dá dostať aj z ľavého menu: CDESK -> Administrácia -> Úvodný prehľad, alebo cez odkaz z pravej hornej časti obrazovky. Oba spôsoby sú zobrazené na tomto obrázku:

Odkazy na zobrazenie úvodného prehľadu

Obrázek: Odkazy na zobrazenie úvodného prehľadu

Ak nastavíte zobrazenie úvodného prehľadu konkrétneho operátora, uvidíte jeho priemerné hodnotenie v pravom hornom rohu obrazovky. Kliknite na (Hodnotili X z Y) a otvorí sa zoznam všetkých požiadaviek s akceptovaným ukončením.

Showing the operator`s overview and opening the list of requests with accepted solution

Obrázek: Zobrazenie operátorovho prehľadu a otvorenie zoznamu požiadaviek s akceptovaným ukončením

Budete presmerovaný na zoznam požiadaviek s preddefinovaným filtrom zobrazujúcim len požiadavky s akceptovaným ukončením od zvoleného operátora. K rovnakému zoznamu sa viete dostať aj z ľavého menu (CDESK -> Administrácia -> Požiadavky) keď sami vyplníte filter. Hodnotenie riešenia je viditeľné priamo zo zoznamu požiadaviek.

Zoznam požiadaviek s akceptovaným riešením

Obrázek: List of requests with accepted completion

Zákazník má tiež možnosť napísať komentár k hodnoteniu. Ten sa zobrazí po otvorení detailov požiadavky dvojklikom na danú požiadavku zo zoznamu. V nej sa nachádza riadok História akceptovaní ktorý obsahuje informáciu o osobe, ktorá zadala hodnotenie, dátum a komentár s hodnotením.

Detail ukončenej a ohodnotenej požiadavky

Obrázek: Detail ukončenej a ohodnotenej požiadavky