Pridávanie nových diskusných príspevkov

Diskusné príspevky k požiadavkám sa môžu pridávať niekoľkými spôsobmi :

  1. Prihlásením sa na CDESK portál

  2. E-mailom

  3. Cez Web formulár

 

  1. Zadávanie diskusných príspevkov po prihlásení sa do CDESK

Po prihlásení na CM server v časti CDESK -> Administrácia -> Požiadavky, nájdeme konkrétnu požiadavku ku ktorej chceme pridať diskusný príspevok, v dolnej časti je možnosť pridať diskusný príspevok. Nachádza sa tu aj záznam z diskusie. Po napísaní diskusného príspevku klikneme na tlačidlo Uložiť. Notifikačný e-mail o pridaní diskusného príspevku k požiadavke bude poslaný všetkým zúčastneným stranám (zákazník, riešiteľ, zadávateľ...)

 

 

Zadávanie diskusných príspevkov po prihlásení sa do CDESK

Obrázek: Zadávanie diskusných príspevkov po prihlásení sa do CDESK
  1. Zadávanie diskusného príspevku e-mailom

Najjednoduchší spôsob pridania nového diskusného príspevku je odpovedať na notifikačný mail o vytvorení požiadavky alebo na iný mail z CDESK bez menenia predmetu správy - ID a RE: / FW musia zostať nezmenené!

Zadávanie diskusného príspevku e-mailom

Obrázek: Zadávanie diskusného príspevku e-mailom

Notifikačný e-mail o pridaní diskusného príspevku k požiadavke bude poslaný všetkým zúčastneným stranám (zákazník, riešiteľ, zadávateľ...).

 

Notification about new post in requst`s discussion

Obrázek: Notifikačný mail o novom diskusnom príspevku

Celú diskusiu si tiež môžete pozrieť priamo v CDESK. Otvorte detail ľubovoľnej požiadavky, diskusia sa nachádza v spodnej časti stránky.

V prípade, že zákazník má na svojom e-mailovom účte nastavený dovolenkový režim s automatickou odpoveďou, CDESK to rozozná a pridá daný e-mail do diskusie ako nezvýraznený diskusný príspevok a obsah automatickej odpovede bude uložený ako príloha.

 

  1. Pridanie diskusného príspévku cez Web formulár

Sú dva spôsoby zadávania príspevku do diskusie cez Web formulár :

A. Webformulár vyvolaný odkazom (linkom) z CDESK e-mailov. 

V e-mailoch z CDESKu (okrem e-mailov s ponukou) je odkaz "Pridaj príspevok" nasmerovaný na zjednodušený Webformulár prispôsobený pre zadanie diskusného príspevku. Predtým ešte budete vyzvaný aby ste sa prihlásili do vášho CDESK účtu.

Link in e-mail to open web form for entering new discussion post

Obrázek: Link pre pridanie príspevku do diskusie v emailoch z CDESK

B. Príspevok zadaný cez štandardný Webformulár, ktorý je operátorom ručne priradený do diskusie

Zákazník zadá novú požiadavku cez Webformulár a osoba zodpovedná za spracovanie webpožiadaviek má možnosť priradiť túto požiadavku ako diskusný príspevok k inej požiadavke.

Web formulár pre zadávanie diskusných príspevkov

Obrázek: Web formulár pre zadávanie diskusných príspevkov

Pri spracovaní web požiadaviek má osoba zodpovedná za ich spracovanie na výber z nasledujúcich možností. Ak usúdi, že sa jedná o diskusný príspevok, klikne na možnosť Pridať ako diskusný príspevok.

Message for processing as a discussion post

Obrázek: Spracovanie novej webpožiadavky ako diskusný príspevok