Firmy servisující zařízení z různých oblastí

 

Na kterých zařízeních provádíte údržbu?

Máte přesný přehled o tom, za která zařízení jste odpovědní? Jejich přesnou polohu, typ a podmínky provozu a servisu?

Řešení

CDESK obsahuje přehlednou evidenci definovaných zařízení a skupin, kde můžete podle potřeby zadávat nejrůznější vlastnosti. Zařízení v databázi mohou být vzájemně propojeny, t.j. nadřízené a podřízené objekty s fyzickým umístěním dle GPS polohy.

 

Vedete přehlednou historii událostí týkajících se každého zařízení?

Znalost detailní evidence vlastností zařízení, revizí a dat změn je nezbytná pro udržení trvalého provozu

Řešení

Každá změna nebo úkol týkající se zařízení je evidován v jeho historii s datem a osobou, která tento úkon provedla. Ke každému zařízení lze definovat spotřební materiál s dobou expirace, před kterou vás CDESK upozorni přehledným reportem.

 

Zapomínáte kontrolovat některá zařízení?

Plánování všech servisních úkonů a pravidelných revizí je ta nejlepší cesta jak uchránit zákazníky od nechtěných výpadků provozu, kterou tato zařízení zajišťují.

Řešení

Plánovací kalendář je interaktivní nástroj na podporu plánování práce zaměstnanců v CDESKu. Vždy má grafický přehled o nadcházejících událostech jednotlivých techniků, na jehož základě můžete řidit vytíženost pracovníků k lepší časové efektivitě.

 

Dokážete operativně řešit incidenty s využitím polohy vašich servisních týmů?

Znalost přesné polohy a plánované trasy techniků může ušetřit čas a dopravní náklady při jejich operativním přesunu na místo incidentu.

Řešení

Při využívání map v CDESK můžete jednoduše plánovat trasy techniků, čímž se výrazně mohou snížit náklady na dopravu. Ve spojení s kalendářem lze všechny události přímo upravovat, posouvat a měnit jejich řešitele, aby byl čas pracovníků využit co nejefektivněji. Pokud se vyskytne náhlý problém, můžete dle GPS souřadnic polohy vozidel stáhnout nejbližšího pracovníka a vyslat ho k místu.

 

Mají zákazníci možnost zkontrolovat historii oprav na jejich zařízeních ve vašem systému přes internet?

Mají vaši zákazníci přístup do vašeho systému s příslušnými oprávněními, kde si mohou vyhledat informace o vámi poskytnutých řešeních a službách?

Řešení

Zákazník s přístupem do CDESK si může prohlédnout historii zásahů provedených ve své společnosti s rozdělením na zařízení. Tato detailní evidence mu poskytuje celkový přehled pro potřeby kontroly a zvýšení vaší důvěryhodnosti.

 

Diskuse a soubory potřebné pro práci nejsou uloženy na jednom místě

Veškerá komunikace a soubory týkající se konkrétního řešení nejsou jednoduše strukturované - hledání argumentů, smluv a rychlých řešení trvá příliš dlouho a je nepřehledné.

Řešení

Firemní komunikace se zákazníky a mezi zaměstnanci probíhá přes CDESK, kde je přesně přiřazována ke konkrétnímu úkolu. Máte možnost kdykoliv navázat na diskusi, historicky vyhledat sjednané kroky, smlouvy, dokumentaci a řešení se zákazníkem.

 

Vedete evidenci všech změn, přístupnou pro zákazníky?

Spolehlivá a seriózní servisní společnost předkládá zákazníkům přehledné informace o všech změnách, které byly provedeny na jejich zařízeních, jejich záruční lhůtu a časy oprav.

Řešení

Pokud provádíte servisní prohlídky, úkoly nebo kontaktujete zákazníky v pravidelných intervalech, CDESK zahrnuje evidenci pravidelných úkolů, ze kterých se ve zvoleném termínu automaticky vytvoří požadavek na zákazníka. Všechny údaje jsou přehledně zobrazeny v příslušných seznamech a v Plánovacím kalendáři - už nikdy nezapomenete na plánované události.

 


 

Tyto problémy dokáže vyřešit produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuty v produktu:

  • Zakázky (projekty) - udržujte jednoduchou evidenci nedokončené práce, strukturovanou pod konkrétní zákazníky
  • Mobilní aplikace s offline funkcemi - přistupujte k CDESKu odkudkoliv a pracujte s potřebnými informacemi přímo v terénu
  • Helpdesk s SLA - jasný přehled o všech otevřených úkolech, workflow manažment a dodržování smluvních termínů, veškerá komunikace uchovávána pod konkrétní aktivitu nebo zákazníka
  • Plánování - organizace všech událostí v Plánovacím kalendáři - jejich přesouvání, alokace termínů a změny řešitelů 
  • Konektor do kalendářů (Exchange, Gmail) - synchronizujte všechny události z jiných kalendářů do CDESKu a mějte tak lepší přehled o využitém čase a naplánovaných činnostech

Využitá rozšíření - účtovány navíc:

  • Zpracování zpráv - všech e-mailů zaslaných na veřejné adresy společnosti - automatizovaná pravidla pro vytváření nových událostí v CDESKu, nastaveny odpovědné osoby za zpracování všech ostatních zpráv
  • Účtování prací - detailní, strukturovaná evidence práce a výkonů, systém pro různé účetní scénáře
  • Objektová databáze CMDB, SLA termíny - evidence všech zařízení a jejich vztahů, SLA aplikovány na všechny objekty databáze
  • Mapy - zobrazování tras, míst a zařízení na mapách s barevným a piktogramovým odlišením techniků a typů úkolů
  • GPS sledování vozidel - zobrazování polohy a stavu vozidel na mapách v reálném čase