IT firmy poskytující outsourcing správy SW a HW

 

Chybí vám podrobné informace o IT infrastruktuře u zákazníka?

Prevence a řešení problémů mohou být v důsledku nedostatku znalostí všech aspektů udržovaného IT systému velmi složité.

Řešení

Díky řešení Customer Monitor si máte možnost zobrazit všechny detaily infrastruktury HW každého zákazníka, informace jsou automaticky shromažďovány z počítačů a rozděleny do zón s automatickým vyhodnocováním nejdůležitějších parametrů.

 

Naše nástroje pro IT manažment nejsou efektivní

Setkáváte se s problémy spojenými s používáním různých nástrojů třetích stran při provádění outsourcingu a údržby IT u zákazníka?

Řešení

Integrace Customer Monitor do CDESKu nabízí komplexní a zároveň jednoduchý nástroj pro vzdálenou správu všech aspektů IT systémů u vašich zákazníků. CM obsahuje množství funkcí, zdaleka převyšujících konkurenční produkty. Spolu s CDESK tyto funkce sdružené pod jednou střechou výrazně zefektivňují práci techniků, kteří si mohou požadavky a plnění zapisovat i přímo na konkrétní zařízení.

 

Reakce na vyskytující se problémy nejsou dostatečně rychlé a pohotové

Prevence a rychlé řešení problémů je významným ukazatelem kvality poskytovaných služeb a spolehlivosti vaší společnosti.

Řešení

Řešení Customer Monitor v sobě zahrnuje online 24/7 monitoring, který vás upozorní na všechny podstatné změny ve vyhodnocovaných parametrech. V případě výskytu problému jste okamžitě informováni e-mailovou notifikací nebo SMS zprávou. Z těchto událostí se může automaticky vytvářet požadavek v CDESK na konkrétního zákazníka a řešitele.

 

Jsou vaši technici v případě potřeby zastupitelný?

Zaměstnanec odpovědný za zákazníka odjel na dovolenou. Zastupující pracovník potřebuje všechny podrobné informace o řešených problémech, aby mohl pokračovat v jeho práci a zachovat tak kvalitu poskytovaných služeb.

Řešení

V CDESKu lze nastavit zastupování operátorů na zvolené období. Během této doby se zastupujícímu operátorovi zpřístupní prostředí o veškeré informace o kolegové rozdělané práci. Takto může zástupce navázat na práci a poskytnout zákazníkovi plnohodnotný servis bez prostojů.

 

Diskuse a soubory potřebné pro práci nejsou uloženy na jednom místě

Typ komunikace a soubory týkající se konkrétního řešení nejsou jasně stanoveny, je těžké pohotově najít argumenty nebo se rychle dohodnout.

Řešení

Firemní komunikace se zákazníky a mezi zaměstnanci probíhá přes CDESK, kde je přesně přiřazována ke konkrétnímu úkolu. Mate možnost kdykoliv navázat na diskusi, historicky vyhledat sjednané kroky, smlouvy, dokumentaci a řešení se zákazníkem.

 

Je vaše účetní politika jednoduchá a přehledná?

Potřebujete účinný systém pro fakturaci různých scénářů - paušální poplatky, hodiny nad rámec paušálu, zvlášť účtované poplatky a jednotkové ceny na vámi poskytované služby? 

Řešení

CDESK nabízí možnost účtování prací zákazníkům přesně podle potřeb vaší firmy s možností jednoduché a přehledné fakturace. Samozřejmostí je fakturace prací v rámci paušálu a prací nad paušál v různých sazbách, a rovněž fakturace jednorázových úkonů. Všechny faktury si můžete kdykoliv zobrazit a poslat zákazníkovi.

 

Zaznamenáváte spokojenost zákazníků?

Nejste schopni vašim zákazníkům prokázat kvalitu vámi poskytovaných služeb a spolehlivost na základě spokojenosti těch předešlých.

Řešení

Nedílnou součástí CDESKu jsou přehledné, jednoznačné reporty a statistiky, pomocí kterých víte každému zákazníkovi deklarovat kvalitu vámi poskytovaných služeb. Každý zákazník má možnost po vyřešení a ukončení úkolu, který zadal, poskytnout zpětnou vazbu o jeho spokojenosti s kvalitou řešení poskytnutého vašimi zaměstnanci.

 


 

Tyto problémy dokáže vyřešit produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuty v produktu:

  • Zakázky (projekty) - udržujte jednoduchou evidenci nedokončené práce, strukturovanou pod konkrétní zákazníky
  • Komunikátor - okamžitě odpovídejte a reagujte na otázky od operátorů a zákazníků prostřednictvím integrovaného chatu
  • Mobilní aplikace s offline funkcemi - přistupujte k CDESKu odkudkoliv a pracujte s potřebnými informacemi přímo v terénu
  • Helpdesk s SLA - jasný přehled o všech otevřených úkolech, workflow manažment a dodržování smluvních termínů, veškerá komunikace uchovávána pod konkrétní aktivitu nebo zákazníka

Využitá rozšíření - účtovány navíc:

  • Účtování prací, strukturovaná evidence smluv - vytvořte si obchodní agendu a fakturaci plnění, nebo-li služeb zapsaných operátory do CDESKu, mějte přehlednou evidenci smluv a projektů
  • Zpracování zpráv - všech e-mailů zaslaných na veřejné adresy společnosti - automatizovaná pravidla pro vytváření nových událostí v CDESKu, nastaveny odpovědné osoby za zpracování všech ostatních zpráv
  • Integrace IT monitoringu Customer Monitor - náš komplexní nástroj pro monitoring a management IT infrastruktury zastřešující všechny potřeby ve zprávě počítačových systémů