IT oddělení velkých společností

 

 

Máte přehled o všech úkolech vašich zaměstnanců?

Manažeři i nadřízení ztratili přehled o tom, co se ve firmě děje, které úkoly se aktivně řeší a jaký je jejich stav.

Řešení

CDESK poskytuje přesný přehled o rozdělané práci, nabízí seznamy otevřených úkolů a trvání jejich řešení na konkrétního zaměstnance nebo oddělení. Z těchto seznamů je možné již po přihlášení vyčíst všechny potřebné informace pro manažment podřízených, tedy řešitel, termíny splnění, zákazník, status úkolu a mnoho dalších

 

Pracují všichni vaši technici efektivně?

Chybí vám relevantní informace o časovém vytížení každého pracovníka, zda úspěšně dodržují stanovené termíny nebo mají nějaký důležitý problém, který ještě nezačaly řešit?

Řešení

CDESK obsahuje množství přehledných reportů a statistik, které dokáží zobrazit zadaná plnění operátorů k jednotlivým úkolům řešených pro zákazníka. Údaje v těchto reportech a statistikách nabízejí přehled o tom, kolik a jak zaměstnanec pracoval s rozdělením na jednotlivé úkony.

 

Když někdo nahlásí problém na IT oddělení, dostane o tom zpětnou vazbu?

Jakým způsobem zadávají vaši zaměstnanci požadavky, a ohlašují problémy vašemu IT oddělení? Jsou informováni o průběhu jejich řešení?

Řešení

V CDESKu je možné zadávat požadavky několika jednoduchými způsoby, které jsou přesně adresovány na konkrétního operátora nebo oddělení a podléhají určitým pravidlům. V zadaných požadavcích mohou sledovat jejich progres a vkládat diskusi o řešení problému podle oprávnění každého uživatele.

 

Je komunikace mezi IT oddělením a zbytkem firmy přehledná?

Vaše IT oddělení rozesílá důležité informace o poruchách a odstávkách systémů jen pomocí e-mailů, čímž vznikají zbytečná nedorozumění a nespokojenost.

Řešení

Komunikátor implementován v CDESKu umožňuje snadné rozesílání zpráv vybraným uživatelům nebo skupinám uživatel s informací o jejich dostupnosti a časem, kdy si zprávu přečetli. Přibudne i možnost vytváření konferencí s podporou přenosu zvuku a videa.

 

Je váš nástroj na HW evidenci a SW audit chytrý a automatizovaný?

Evidence hardwaru a softwaru je tvořena pracovníky, manuálně a neefektivně. Takový stav způsobuje, že některé změny v IT nejsou zaznamenány a evidence není aktuální a úplná.

Řešení

Díky řešení Customer Monitor si máte možnost zobrazit a evidovat všechny detaily infrastruktury HW a přehled veškerého SW každého zákazníka, informace jsou automaticky shromažďovány z počítačů a rozděleny do zón s automatickým vyhodnocováním nejdůležitějších parametrů. SW audit je také vykonáván automatizovaně a pomocí přehledného reportu mate okamžitou informaci o legálnosti každého nainstalovaného programu.

 

Máte dobrý přehled o zdraví vašich serverů?

Spoléhání na lidský faktor při odhalování skrytých chyb může vést k poruchám serverů a IT infrastruktury v té nejméně vhodné chvíli.

Řešení

Řešení Customer Monitor v sobě zahrnuje online 24/7 monitoring, který vás upozorní na všechny podstatné změny ve vyhodnocovaných parametrech. V případě výskytu problému jste okamžitě informováni e-mailovou notifikací nebo SMS zprávou. Z těchto událostí se automaticky může vytvářet požadavek v CDESK na konkrétního zákazníka a řešitele. Tento monitoring poskytuje i grafické zobrazení historie vývoje naměřených hodnot

 

Jsou všechny důležité bezpečnostní incidenty plně pod vaší kontrolou?

Vystopování všech zaznamenaných bezpečnostních incidentů a problémů, byť i těch dávno minulých, může pomoci při odhalení příčiny, např. úniku dat

Řešení

Pomocí nastroje Event Analyser, který je součástí Customer Monitor, si umíte flexibilně pomoci s auditováním přístupů k adresářům nebo souborům. Občas se stane, že někdo vymaže nebo přepíše důležitý soubor a viníka je dost komplikované najít.

 

 


 

Tieto problémy dokáže vyriešiť produkt:  CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuté v produkte:

  • Zakázky (projekty) - udržujte jednoduchou evidenci nedokončené práce, strukturovanou pod konkrétní zákazníky
  • Komunikátor - okamžitě odpovídejte a reagujte na otázky od operátorů a zákazníků prostřednictvím integrovaného chatu
  • Mobilní aplikace s offline funkcemi - přistupujte k CDESKu odkudkoliv a pracujte s potřebnými informacemi přímo v terénu
  • Helpdesk s SLA - jasný přehled o všech otevřených úkolech, workflow manažment a dodržování smluvních termínů, veškerá komunikace uchovávána pod konkrétní aktivitu nebo zákazníka

Využitá rozšíření- účtovány navíc:

  • Zpracování zpráv - všech e-mailů zaslaných na veřejné adresy společnosti - automatizovaná pravidla pro vytváření nových událostí v CDESKu, nastaveny odpovědné osoby za zpracování všech ostatních zpráv
  • Objektová databáze CMDB, SLA termíny - evidence všech zařízení a jejich vztahů, SLA aplikovány na všechny objekty databázeIntegrace
  • Integrace IT monitoringu Customer Monitor - náš komplexní nástroj pro monitoring a management IT infrastruktury zastřešující všechny potřeby ve zprávě počítačových systémů