IT společnosti poskytující SW podporu

 

Jsou vaši zákazníci informováni o průběhu řešení?

Zákazníci většinou nejsou schopni kontrolovat vaši práci - nevědí v jakém stavu jsou opravy chyb nebo nemohou měnit svoje požadavky. Mají možnost vám jednoduše zadávat nové úkoly?

Řešení

CDESK zákazníka informuje o celkovém průběhu a vývoji práce a o diskusi k úkolům, které jsou pro něj zadány. Typy notifikací lze nastavit individuálně. Stejně tak může mít zákazník vytvořen přístup do CDESKu, kde uvidí všechny informace podle jeho oprávnění. Práci může do systému zadávat jednoduše, několika způsoby: e-mailem, přes webový formulář, EasyClick (klient nainstalován na počítači) a přes jeho uživatelský účet.

 

Zaměstnanci ani nadřízení pracovníci nemají přehled o plánované práci

Máte jasný přehled o požadavcích vašich zákazníků a kolegů? Často se vám stane, že nevíte, která poskytnutá řešení jsou účtovány navíc.

Řešení

CDESK nabízí jasný přehled o tom, kdo požadavek zadal, kdo je jejím řešitelem a do jakého termínu musí být splněn. Filtrování podle různých atributů v požadavcích pomáhá k zpřehlednění práce. Ke každé roli si zaměstnanci zapisují výkony podle typu práce, rozdělené na základě způsobu účtování zákazníkovi.

 

Chybí vám přehled o odpracovaném čase?

Pro účely fakturace je složité přesně vědět, jaká pracovní doba plnění a jaké náklady byly využity na konkrétní řešení. Nemáte dostatek zaznamenaných údajů o výdajích a výnosech.

Řešení

Účetní modul v CDESK umožňuje zapisování plnění ke konkrétním úkolům podle typu odvedené práce. Přehledné reporty poskytují informaci, kolik času trvalo zaměstnancům řešení úkolů. Reálně odpracovaný čas je při zápisu plnění možné odlišit od času, který skutečně fakturujete zákazníkovi a vést si tak přesnou interní evidenci práce.

 

Diskuse a soubory potřebné pro práci jsou uloženy na různých místech

Veškerá komunikace a soubory týkající se konkrétního řešení nejsou jednoduše strukturovány - hledání argumentů, smluv a rychlých řešení trvá příliš dlouho a je nepřehledné.

Řešení

Firemní komunikace se zákazníky a mezi zaměstnanci probíhá přes CDESK, kde je přesně přiřazována ke konkrétnímu úkolu. Máte možnost kdykoliv navázat na diskusi, historicky vyhledat sjednané kroky, smlouvy, dokumentaci a řešení se zákazníkem.

 

Je vaše účetní politika jednoduchá a přehledná?

Potřebujete účinný systém pro fakturaci různých scénářů - paušální poplatky, hodiny nad rámec paušálu, zvlášť účtované poplatky a jednotkové ceny na vámi poskytované služby? 

Řešení

CDESK nabízí možnost účtování prací zákazníkům přesně podle potřeb vaší firmy s možností jednoduché a přehledné fakturace. Samozřejmostí je fakturace prací v rámci paušálu a prací nad paušál v různých sazbách, a rovněž fakturace jednorázových úkonů. Všechny faktury si můžete kdykoliv zobrazit a poslat zákazníkovi.

 

Zaznamenáváte spokojenost zákazníků?

Nejste schopni vašim zákazníkům prokázat kvalitu vámi poskytovaných služeb a spolehlivost na základě spokojenosti těch předešlých.

Řešení

Nedílnou součástí CDESKu jsou přehledné, jednoznačné reporty a statistiky, pomocí kterých víte každému zákazníkovi deklarovat kvalitu vámi poskytovaných služeb. Každý zákazník má možnost po vyřešení a ukončení úkolu, který zadal, poskytnout zpětnou vazbu o jeho spokojenosti s kvalitou řešení poskytnutého vašimi zaměstnanci.


 

Tyto problémy dokáže vyřešit produkt:  CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuty v produktu:

  • Zakázky (projekty) - udržujte jednoduchou evidenci nedokončené práce, strukturovanou pod konkrétní zákazníky
  • Komunikátor - okamžitě odpovídejte a reagujte na otázky od operátorů a zákazníků prostřednictvím integrovaného chatu
  • Mobilní aplikace s offline funkcemi - přistupujte k CDESKu odkudkoliv a pracujte s potřebnými informacemi přímo v terénu
  • Helpdesk s SLA - jasný přehled o všech otevřených úkolech, workflow manažment a dodržování smluvních termínů, veškerá komunikace uchovávána pod konkrétní aktivitu nebo zákazníka
  • Plánování - organizace všech událostí v Plánovacím kalendáři - jejich přesouvání, alokace termínů a změny řešitelů 
  • Konektor do kalendářů (Exchange, Gmail) - synchronizujte všechny události z jiných kalendářů do CDESKu a mějte tak lepší přehled o využitém čase a naplánovaných činnostech

Využitá rozšíření - účtovány navíc:

  • Účtování prací, strukturovaná evidence smluv - vytvořte si obchodní agendu a fakturaci plnění, nebo-li služeb zapsaných operátory do CDESKu, mějte přehlednou evidenci smluv a projektů
  • Zpracování zpráv - všech e-mailů zaslaných na veřejné adresy společnosti - automatizovaná pravidla pro vytváření nových událostí v CDESKu, nastaveny odpovědné osoby za zpracování všech ostatních zpráv