Rozšiřující možnosti pro větší společnosti (komplikované firmy)

 

Dovedete efektivně oddělit viditelnost informací mezi regiony a oblastmi?

Vzhledem k tomu, že operátor je přiřazen k nějakému regionu, je těžké mu povolit přístup k vybraným informacím z jiných regionů.

Řešení

Prostým nastavením CDESK oprávněni dokážete jednotlivé regiony mezi sebou oddělit, individuálně pro vybrané osoby. Je možné povolit nebo zakázat přístup ke specifickým údajům vybraného regionu, dokážete zaměstnancům zamezit přístup k citlivým údajům a vytvořit tak různé skupiny oprávnění.

 

Máte možnost zpřístupnit data o zákaznících pro více regionů?

Když se v systému využívá jedna společná databáze, zpřístupnění vybraných dat je důležité pro lepší přehled a plánování. Některé úkoly není možné bez těchto chybějících dat dokončit.

Řešení

CDESK nabízí velké množství variací v manažování přístupů k informacím jako jsou zákazníci a jejich nastavení, úkoly, zařízení, úkoly kolegů, umožní vám nastavit každý účet s přístupem do systému individuálně. Hlavní výhodou je centrální databáze údajů, která je pro všechny regiony společná a vy si jen nastavujete oprávnění pro přístup k údajům v ní.

 

Optimalizované plánování služeb mezi regiony / zeměmi?

V případě, že technik musí za zákazníky cestovat z jiného regionu, dokáže si tyto události naplánovat a propojit je s daty z jiného regionu, vidí trasy, a aktuální pozici?

Řešení

CDESK rozšířen o modul GPS monitoring jednotek ve vozidlech poskytuje přehled o aktuální pozici techniků pro potřeby operativního plánování ve všech přístupných regionech. Trasy jsou zobrazeny na mapách, odsud je možné všechny plánované úkoly efektivněji plánovat s ohledem na menší cestovné náklady a čas.

 

Máte reporty a statistiky oddělené pro samostatné regiony nebo skupiny regionů?

Je pro vás obtížné udržet si přesný přehled ve vybraných regionech?

Řešení

Velké množství typů reportů a statistik v CDESKu umožňuje vytvořit report pro každý region zvlášť, nebo pro vybranou skupinu regionů dohromady. Umíte si tak porovnat jejich efektivitu.

 


 

Tyto problémy dokáže vyřešit produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuty v produktu:

  • Zakázky (projekty) - udržujte jednoduchou evidenci nedokončené práce, strukturovanou pod konkrétní zákazníky
  • Helpdesk s SLA - jasný přehled o všech otevřených úkolech, workflow manažment a dodržování smluvních termínů, veškerá komunikace uchovávána pod konkrétní aktivitu nebo zákazníka
  • Plánování - organizace všech událostí v Plánovacím kalendáři - jejich přesouvání, alokace termínů a změny řešitelů 
  • Znalostní báze - evidence znalostí od techniků, materiály k výučbě, známé problémy a řešení ve strukturované, přístupné databázi

Využitá rozšíření- účtovány navíc:

  • Objektová databáze CMDB, SLA termíny - evidence všech zařízení a jejich vztahů, SLA aplikovány na všechny objekty databáze
  • Mapy - zobrazování tras, míst a zařízení na mapách s barevným a symbolovým odlišením techniků a typů úkolů
  • GPS sledování vozidel - monitorování geografické polohy GPS jednotek ve vozidlech techniků v reálném čase