Rezervačný systém

Rezervačný systém umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo vašej firme, napríklad autá, elektronické zariadenia, čokoľvek.

  • Jednoduchý plánovací kalendár - spravujte svoj rozvrh kedykoľvek a kdekoľvek

  • 24/7 online rezervácie - prijímajte rezervácie prostredníctvom modulu Rezervácie

  • Efektívna správa aktív - efektívnejšia správa aktív a dostupná história rezervácii

Kliknite na nasledujúce odkazy pre zobrazenie konkrétnych článkov:

Vytvorenie novej rezervácie

Vytvorenie novej skupiny objektov a nového objektu

Nastavenia