Režim s odlíšením odpracovaného a faktúrovaného času

V prípade, že vaša spoločnosť – poskytovateľ služby rozlišuje medzi odpracovanou prácou a tým čo fakturujete, napríklad z dôvodu reálnej evidencie plnení, ktorú by ste zákazníkovi nechceli ukázať, aktivujte si režim rozlišovania interných a fakturačných plnení v profile správcu v CDESK nastaveniach.

Rozlišujú sa dva typy plnení, fakturačné a interné plnenie. 

Pri fakturačnom plnení poverený pracovník zapisuje výkon a vyberá príslušnú účtovnú  objednávku a fakturačnú položku, teda to čo zapíše sa odfakturuje podľa fakt. položky.

Pre vytvorenie interného plnenia musí byť najprv vytvorené Fakturačné plnenie, ktoré ak sa vytvára za účelom sprístupnenia interného plnenia zatiaľ zostane prázdne. Po vytvorení fakturačného plnenia sa automaticky zobrazí tlačidlo pomocou ktorého vytvoríte interné plnenie. Operátor zapisuje výkony do interného plnenia a pred uzavretím požiadavky poverený pracovník na základe interných plnení vypíše fakturačné plnenie, ktoré sa odfakturuje zákazníkovi a ukončí požiadavku.

Režim s odlíšením odpracovaného a faktúrovaného času - vytvorenie interného plnenia vnútri fakturačného

Obrázek: Režim s odlíšením odpracovaného a faktúrovaného času - vytvorenie interného plnenia vnútri fakturačného