Schvaľovací proces

Operátor s požadovanými oprávneniami môže schvaľovať žiadosti o voľno v CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno. Tu sa zobrazí zoznam všetkých žiadostí. Tie, ktoré vyžadujú schválenie, majú nastavený stav Čakajúce na schválenie. Žiadosti je možné schváliť/zamietnuť individuálne, alebo hromadne.

Hromadné schvaľovanie dovoleniek - žiadosti čakajúce na schválenie označíte pomocou zaškrtávacích polí a schválenie/zamietnutie vybraných žiadostí vykonáte naraz kliknutím na príslušné tlačidlá nad zoznamom žiadostí:

Hromadné schválenie/zamietnutie žiadosti o voľno

Obrázek: Hromadné schválenie/zamietnutie žiadosti o voľno

Individuálne schválenie dovolenky - dvojitým kliknutím na žiadosť, ktorá je v stave Čaká na schválenie, sa zobrazí detail žiadosti. Tlačidlá pre schválenie alebo zamietnutie žiadosti s formulárom pre odôvodnenie schválenia/zamietnutia, sa nachádzajú v pravej časti okna: 

Schválenie/zamietnutie individuálnej žiadosti o voľno, s odôvodnením

Obrázek: Schválenie/zamietnutie individuálnej žiadosti o voľno, s odôvodnením

Všetky zúčastnené strany budú notifikované o schválení/zamietnutí a stav žiadosti sa zmení na Schválené/Zamietnuté.

Všetky dovolenky si môžete zobraziť aj v kalendári kliknutím na ikonu kalendára vnútri v detaile ľubovoľnej žiadosti.

Dovolenky v kalendári

Obrázek: Dovolenky v kalendári