Schvaľovanie realizácie požiadaviek

Schvaľovanie realizácie požiadaviek môže za zákazníka realizovať len osoba s plnohodnotným kontom na CDESK serveri (zákazníckym kontom). Schválením dáva súhlas so začatím plnenia požiadavky a zamietnutím realizácie požiadavky vyjadruje jej zastavenie alebo nutnosť k prekonzultovaniu podmienok realizácie.

Ak nemáte účet v CDESK, len odpovedzte na notifikačný email a pridelený operátor spracuje váš súhlas alebo zamietnutie realizácie, podľa vášho postoja v odpovedajúcom maily.

Dostupné spôsoby vyjadrenia sa k realizácii požiadavky sú :  

Súhlas alebo zamietnutie prostredníctvom rýchleho súhlasu – Rýchly súhlas sa obvykle dáva pri známych (zmluvných) podmienkach účtovaniach a vyjadruje dôveru medzi zákazníkom a dodávateľom. Ak zákazník potrebuje vopred cenový odhad, buď si to zrýchlene napíšu do Diskusie (alebo v inej forme do požiadavky zaznamenajú) a následne sa použije Rýchly súhlas alebo sa použije detailný cenový návrh v záložke Ponuka a využije sa nasledujúci spôsob.

Súhlas alebo zamietnutie cez Ponuky – v prípade, že ide o väčší výdavok alebo o zákazníka, ktorý vyžaduje ku každému zásahu predbežné cenové vyjadrenie, je vhodné, aby do CDESK bola zapísaná ponuka. Jednoduchšia ponuka môže byť do CDESK zapísaná priamo. Na vystavenie jednoduchých ponúk odporúčame využiť  Kalkulácie.

 

Zložitejšiu ponuku môžete vypracovať v samostatnom súbore, napríklad typ Excel, do riadku ponuky v CDESK požiadavke ho len vložiť a uviesť súčet pre varianty. Môžete si cenové ponuky riešiť aj naďalej mimo CDESK a v Požiadavke len vyznačíte stav ponuka. Dajte si však pozor, aby ste omylom nedali do realizácie neplatnú ponuku, keďže v spleti emailov sa ľahko dá zmýliť.