SLA pre zákazníkov

Špecifická SLA pre zákazníkov

CDESK poskytuje možnosť zadefinovať vlastné SLA kombinácie pre každého zákazníka. Možnosť nastavenia SLA konkrétnemu zákazníkovi nájdete v detaile zákazníka v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> vyberte zákazníka -> SLA

Zobrazí sa rovnaká stránka pre nastavenie SLA ako je popísaná vyššie. Ak chcete niečo zmeniť v nastaveniach SLA pre konkrétneho zákazníka, kliknite na rozbaľovací zoznam a zvoľte možnosť Použiť vlastnú SLA. Pre zákazníka je možné zadefinovať akúkoľvek kombináciu SLA. Pre viac informácií o možných kombináciach si prečítajte článok SLA kombinácie.

Nastavenia SLA pre konkrétneho zákazníka

Obrázek: Nastavenia SLA pre konkrétneho zákazníka

Zadané SLA nastavenia sa budú týkať len zvoleného zákazníka.