Spätná väzba

CDESK poskytuje možnosť pre zákazníkov ohodnotiť poskytnuté riešenie a zodpovedného operátora po tom, ako sa stav požiadavky nastaví na Ukončená.

Viac informácií o tom, ako môže zákazník hodnotiť riešenie alebo kde si operátor nájde prehľad jeho ohodnotení od zákazníkov nájdete v nasledujúcich článkoch: