Súhlas alebo zamietnutie cez Rýchly súhlas

Rýchly súhlas realizuje osoba so zákazníckym kontom, zodpovedná za schvaľovanie a zamietanie požiadaviek.

Rýchlym súhlasom potvrdzujeme začiatok plnenia požiadavky aj bez určenie ceny, však v rámci vopred dohodnutých podmienok. Rýchly súhlas sa realizuje po prihlásení do CDESK portálu v CDESK -> Administrácia -> Požiadavky a zo zoznamu požiadaviek rozkliknutím konkrétnej požiadavky sa zobrazí možnosť vydať rýchly súhlas alebo zamietnuť požiadavku. O udelení rýchleho súhlasu bude informovaný zadávateľ aj riešiteľ požiadavky emailom.

Quick approval of request

Obrázek: Rýchly súhlas k požiadavke

Udelenie rýchleho súhlasu sa nám zobrazí aj v zozname požiadaviek v časti schválenie, ostatné údaje.

Request with quick approval

Obrázek: Požiadavka s rýchlym súhlasom