Termíny požiadaviek

Nastavenie rôznych termínov v požiadavkách

Pri vytváraní novej požiadavky sú termíny odozvy a splnenia nastavená podľa zvolenej priority. Tieto termíny sú preddefinované pre každú prioritu zvlášť a tieto hodnoty môžete zmeniť pod účtom správcu v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Východzia SLA -> sekcia Východzie nastavenie základných priorít SLA. Po zvolení priority v požiadavke môžete tieto časy manuálne upraviť kliknutím na zobrazený termín a prepísaním pôvodnej hodnoty. Nezabudnite uložiť zmeny kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Termíny odozvy a splnenia

Obrázek: Termíny odozvy a splnenia

Existujú štyri rôzne termíny pre požiadavky, v závislosti od nastavení a povolených stavov. To sa môže využiť na efektívne plánovanie, monitorovanie a reportovanie vykonaných aktivíť operátormi. Monitorovanie rôznych termínov - TTO (Term to Own), RT (Response Term), TTAS (Term to Alternative Solution) and TTR (Term to Resolve) funguje na základe stavu danej požiadavky.

Termíny požiadaviek

Obrázek: Termíny požiadaviek

Alokovanie termínu

Alokovať aktivity môžete priamo z požiadavky. Choďte do CDESK -> Administratíva -> Požiadavky -> Konkrétna požiadavka -> Záložka Úlohy(4) -> Alokovať v kalendári (5). V novom okne sa Vám otvorí plánovací kalendár v ktorom si zvoľte dátum na alokovanie a použite dvojklik do zvoleného dňa (resp. času). Viac informácií o plánovacom kalendári nájdete v článku Plánovací kalendár

Alokovanie termínu z požiadavky

Obrázek: Alokovanie termínu z požiadavky

Po alokácii termínu zákazník obdrží notifikáciu e-mailom. Termín tak môže potvrdiť, alebo zamietnuť.

E-mail notifikácia zákazníkovi o alokovaní termínu

Obrázek: E-mail notifikácia zákazníkovi o alokovaní termínu