Používanie objektovej databázy(CMDB)

V databáze objektov nájdete všetky vaše nadefinované objekty a môžete pridávať ďalšie– miesta, zariadenia, spotrebný materiál, vozidlá atď. Definície slúžia na to, aby ste nemuseli vždy odznova vytvárať objekty a prácne k nim pridávať jednotlivé parametre (napríklad jeho typ a zariadenie - ku ktorému je možné ho pridať, názov, PN, jednotky, spotrebný materiál  a doby jeho exspirácie)

Kliknite na nasledujúce odkazy a dozviete sa viac:

Nastavenia Databázy objektov (CMDB)

Importovanie objektov