Vypnuté prijímanie mailov

Tento prípad opisuje spôsob prijímania emailov do CDESK keď je zadávanie nových požiadaviek a diskusných príspevkov do CDESK vypnuté. Zapnutie alebo vypnutie zadávania požiadaviek a diskusných príspevkov do CDESKu sa nastavuje v nastavení každého zákazníka konkrétne v Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci-nastavenia -> konkrétny zákazník -> CDESK nastavenia -> časť Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez email. Na nasledujúcom obrázku je stav keď je zadávanie nových požiadaviek prostredníctvom emailu vypnuté.

 

Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez email je vypnuté

Obrázek: Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez email je vypnuté

 

Pri zadaní novej požiadavky cez Easyclick, zákaznícke konto alebo od operátora do CDESK sa o tejto skutočnosti generujú emaily pre zákazníka a ostatné zainteresované osoby,  CDESK ponúka možnosť prednastaviť adresu odosielateľa emailu a je rozdelený na viacero kategórií ako je možné vidieť na nasledujúcom obrázku. Pri odpovedi na tento email sa automaticky tieto adresy vkladajú medzi adresátov spolu s emailovou adresou priradeného operátora.

Nastavenie emailov z CDESK sa robí v: Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Spracovanie správ

 

Emailové adresy, ktoré sa zobrazia zákazníkovi ako odosielateľ emailu a pri odpovedaní (RE:) na emaily z CDESKu, okrem tohto emailu sa automaticky pri odpovedi vloží aj email prideleného technika k zákazníkovi.

Obrázek: Emailové adresy, ktoré sa zobrazia zákazníkovi ako odosielateľ emailu a pri odpovedaní (RE:) na emaily z CDESKu, okrem tohto emailu sa automaticky pri odpovedi vloží aj email prideleného technika k zákazníkovi.

 

 

Pre jednoduchšie pochopenie prijímania emailov do CDESKu sme pre vás pripravili nasledujúci obrázok.

 

Spôsob posielania emailov pri vypnutej možnosti zadávať požiadavky a diskusné príspevky prostredníctvom emailu

Obrázek: Spôsob posielania emailov pri vypnutej možnosti zadávať požiadavky a diskusné príspevky prostredníctvom emailu