Vytvorenie novej projektovej subzákazky

Novú projektovú subzákazku môžete pridať v CDESK -> Projekty -> Subzákazky(projektové) -> kliknutím na tlačidlo Pridať Subzákazku

Zoznam subzákaziek a tlačidlo na pridanie novej subzákazky

Obrázek: Zoznam subzákaziek a tlačidlo na pridanie novej subzákazky

Zobrazí sa vytvárací formulár. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Uložiť