Vytvorenie novej projektovej zákazky

Novú projektovú zákazku môžete pridať v CDESK -> Projekty -> Zákazky(projektové) -> kliknutím na tlačidlo Pridať Zákazku

 

Pridanie novej projektovej subzákazky

Obrázek: Pridanie novej projektovej subzákazky

Zobrazí sa vytvárací formulár kde môžete vyplniť detaily. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.