Vytvorenie novej rezervácie

Rezervačný systém umožňuje vytvárať rezervácie na preddefinované objekty rozdelené do skupín. Pre viac informácií o vytváraní skupín objektov kliknite sem.

Pre vytvorenie novej rezervácie choďte do CDESK -> Administrácia -> Rezervačný systém. Zobrazí sa prehľad rezervácií aktuálneho týždňa alebo dňa.

Zobrazenie môžete upraviť tak, aby sa zobrazoval len jeden deň, alebo celý týždeň. Pre zobrazenie iného týždňa alebo dňa použite kalendár vľavo. V hornej časti máte zoznam skupín objektov odlíšených farebne. Zvoľte si skupinu a zobrazí sa zoznam rezervácií pre konkrétne objekty zo skupiny.

Prehľad rezervácií

Obrázek: Prehľad rezervácií

Vybraný objekt (v ukážkovom prípade auto) si môžete rezervovať kliknutím na biele políčka reprezentujúce časový úsek v dni. Zobrazí sa malé okno s detailmi vašej ešte nepotvrdenej rezervácie. K rezervácií môžete pridať poznámku a potvrďte rezerváciu kliknutím na tlačidlo Potvrdiť rezerváciu.

Vytváranie novej rezrevácie

Obrázek: Vytváranie novej rezrevácie

Po potvrdení bude vaša rezervácia vyznačená oranžovou farbou a pri presunutí kurzora na vašu rezerváciu sa zobrazí popis s detailmi. Ostatný operátori uvidia v popise Obsadené.

Vaša rezervácia v prehľade

Obrázek: Vaša rezervácia v prehľade