Vytvorenie novej skupiny objektov a nového objektu

Operátor s požadovanými oprávneniami môže vytvoriť nové skupiny objektov z prehľadu rezervačného systému alebo z nastavení modulu.

Prvú možnosť nájdete v CDESK -> Administrácia -> Rezervačný systém -> a kliknite na Skupiny objektov rezervačného systému

Vytvorenie nových skupín a objektov

Obrázek: Vytvorenie nových skupín a objektov

Zobrazí sa formulár obsahujúci existujúce skupiny objektov aj s ich nastaveniami. Tu môžete upravovať existujúce skupiny, alebo pridajte novú kliknutím na tlačidlo Pridať novú položku. Zobrazí sa nový prázdny riadok kde môžete vyplniť nasledujúce údaje:

Názov - názov skupiny objektov

Čas od - čas v dni od ktorého bude možné daný objekt rezervovať

Čas do - čas, po ktorý bude možné daný objekt rezervovať

Po časových úsekoch - dĺžka časových úsekov, na ktoré sa bude dať rezervovať objekty (1 hodina, 30 minút, 15 minút)

Farba pozadia a textu - Rozlíšte jednotlivé skupiny farbami pozadia a textu

Iba pracovné dni - označením tohto políčka znemožníte rezerváciu objektov z tejto skupiny cez víkendy

V používaní - toto políčko musí byť zaškrtnuté aby bolo možné používať túto skupinu

Vytváranie novej skupiny objektov

Obrázek: Vytváranie novej skupiny objektov

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.