Vytvorenie novej zákazky

Vytvorenie novej zákazky z ľavého menu

 

Novú zákazku vytvoríte v CDESK -> Administrácia -> Zákazky -> kliknutím na tlačidlo Pridať zákazku. Zobrazí sa formulár pre zadanie novej zákazky.

 

Vytvorenie novej zákazky z menu

Obrázek: Vytvorenie novej zákazky z menu

 

Vyplňte nasledujúce políčka:

Zákazník - zvoľte zákazníka z rozbaľovacieho zoznamu

Kód zákazky - špecifický kód zákazky

Požiadavka  - zvoľte typ požiadavky, ktorá sa vytvorí spolu so zákazkou

Názov zákazky - vložte názov novej zákazky

Stav - môžete nastaviť na Otvorené alebo Uzatvorené

Etapa - zvoľte etapu zákazky z robaľovacieho zoznamu

Druh zákazky - zvoľte druh zákazky z rozbaľovacieho zoznamu. Vedľa sa nachádza textové pole pre vlastný popis

Stredisko - zvoľte stredisko z dostupných možností

Krytie zákazky - vyberte jedno z dostupných možností krytia zákazky

Účtovanie - môžete nastaviť hodinovú sadzbu, prevziať štruktúru účtovnej zákazky alebo nastaviť manuálne v časti Účtovanie.

Koordinátor za zákazníka - možnosť zadať koordinátora tejto zákazky

Poznámka k účtovnej zákazke - miesto pre vaše poznámky k danej zákazke

Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Vytvorenie novej zákazky z existujúcej požiadavky

Otvorte detail požiadavky: CDESK -> Administrácia -> Požiadavky -> zvoľte požiadavku. V zobrazenom detaile požiadavky nájdete v riadku Zákazka možnosti Pripojiť k existujúcej a Vytvoriť novú, pre vytvorenie novej kliknite na druhú možnosť.

 

Vytvorenie novej zákazky z existujúcej požiadavky

Obrázek: Vytvorenie novej zákazky z existujúcej požiadavky

 

Zobrazí sa vytvárací formulár pre novú zákazku. Pre informácií o jednotlivých políčka kliknite sem.

Pripojenie požiadavky k existujúcej zákazke

Toto je možné spraviť len ak zákazník, ktorý je pridelený k danej požiadavke má otvorenú zákazku v CDESK. V takom prípade je v riadku Zákazka zobrazená možnosť Pripojiť k existujúcej.

 

Pripojenie požiadavky k existujúcej zákazke

Obrázek: Pripojenie požiadavky k existujúcej zákazke

 

Zobrazí sa rozbaľovací zoznam, v ktorom môžete vybrať z dostupných zákaziek.