Vytvorenie žiadosti o voľno

Predtým než používatelia začnú podávať žiadosti o voľno, zodpovedný operátor musí vytvoriť typy žiadostí a každý operátor musí mať pridelenú pozíciu (nastavenie v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> Konkrétny operátor -> Záložka všeobecné nastavenia -> Pracovná pozícia) . Pre viac informácií o vytváraní nových typov žiadostí, schvaľovacích procesov a nastavení nárokov na voľno pre jednotlivých operátorov, kliknite sem.

 

Ak chcete vytvoriť žiadosť o voľno, kliknite na vaše meno v pravom hornom rohu a zvoľte možnosť Žiadosť o voľno. Prípadne ak máte oprávnenie zobraziť si zoznam dovoleniek všetkých operátorov, choďte do CDESK -> Administrácia -> Dovolenky, pracovné voľno a kliknite na tlačidlo Žiadosť o voľno.

Dva spôsoby otvorenie formuláru pre vytvorenie žiadosti o voľno

Obrázek: Dva spôsoby otvorenie formuláru pre vytvorenie žiadosti o voľno

Zobrazí sa zoznam dostupných kategórií žiadostí. Jednu z nich vyberiete kliknutím na jej políčko.

Zoznam dostupných kategórií žiadostí o voľno

Obrázek: Zoznam dostupných kategórií žiadostí o voľno

Zobrazí sa formulár žiadosti o voľno. Nastavte dátumy od-do - počet dní sa automaticky vypočíta do políčka nižšie (podľa predvolených nastavení sa víkendy nezapočítavajú), zvoľte žiadateľa (v prípade že žiadosť vytvárate pre iného operátora). Ak chcete aby iný operátor počas dovolenky žiadateľa prevzal zodpovednosť za jeho veci, vyplňte políčko Zastupuje. Môžete tiež napísať poznámku k vašej žiadosti v políčku nižšie. Ak tento typ žiadosti vyžaduje schválenie, oranžový pásik nad formulárom obsahuje počet dní voľna, ktoré daný operátor má (bez tejto žiadosti)

Vytváranie novej žiadosti o voľno

Obrázek: Vytváranie novej žiadosti o voľno

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po vytvorení žiadosti o voľno bude poslaný mail všetkým zainteresovaným používateľom. Ak tento typ žiadosti vyžaduje schválenie, stav žiadosti sa zmení na Čakajúce na schválenie, ak nie tak na Nepodliehajúce schváleniu.

Zoznam žiadostí o voľno

Obrázek: Zoznam žiadostí o voľno

Zastupujúci operátor bude po schválení voľna notifikovaný e-mailom, pričom má možnosť zástup odmietnuť - v takom prípade sa stav schváleného voľna zmení späť na stav čaká na schválenie.