Web form

Zadávanie nových požiadaviek cez web formulár

Táto funkcia je určená pre zákazníkov a používateľov, ktorí nemajú možnosť zadávať požiadavky cez Easyclick ani E-mail. Obvykle tento využijete pri komunikácii s nezmluvnými zákazníkmi alebo na získanie nových zákazníkov. Nižšia preferencia na každodennú komunikáciu vyplýva z faktu, že sa automaticky nezískava identita zadávateľa.

Základné kroky zadávania požiadaviek cez web formulár:

 

  1.  Príprava prostredia - povolenie zadávania požiadaviek cez web formulár a umiestnenie formulára na vašu webstránku

  2. Zadávanie nových požiadaviek cez web formulár

  3. Spracovanie novej web požiadavky

 

Príprava prostredia - Sprístupnenie zadávania web požiadaviek

Predtým než začnete používať web formulár by ste mali skontrolovať nastavenia, kde múžete upravovať zodpovedných operátorov za spracovávanie správ a tiež tam získate priamy odkaz na web formulár pre konkrétneho zákazníka. Viac informácií o týchto nastaveniach nájdete v článku Nastavenia

Zadávanie nových požiadaviek cez web formulár

Odkaz na webovú adresu s web formulárom je zobrazený v Admin. zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenia -> konkrétny zákazník -> záložka CDESK nastavenia -> Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez web formulár. Máte k dispozícii dve verzie, jedna spoločná pre všetkých vašich zákazníkov a druhá s predvolenou spoločnosťou, vhodná na intranet u konkrétneho zákazníka. Po vyplnení príslušných políčok kliknete na tlačidlo odoslať a nová požiadavka bude zaevidovaná na Serveri CM. O úspešnom zaevidovaní novej webpožiadavky bude informovaný emailom zadávateľ požiadavky a osoba zodpovedná za webové požiadavky.

Web formulár pre zadávanie nových požiadaviek

Obrázek: Web formulár pre zadávanie nových požiadaviek

Spracovanie novej web požiadavky v CDESKu

Realizuje sa na  Serveri CM a spracúva ich osoba zodpovedná za web požiadavky, prihlásením do CM servera v časti CDESK -> Administrácia -> Správy k spracovaniu - > otvoríme konkrétnu požiadavku.

 

New message for processing

Obrázek: Nová správa na spracovanie

Po otvorení jednej z web požiadaviek sa zobrazia možnosti, kde podľa obsahu požiadavky zvolíme jednu - Vytvoriť pravidlo, spracovať jednorazovo alebo ignorovať. Pre pridanie novej požiadavky je nutné vybrať zákazníka, ktorému bude požiadavka priradená a zvoliť tlačidlo akceptovať.

Processing options for the message

Obrázek: Možnosti spracovania k správe