Zákaznícke kontá

Zákaznícke konto slúži na prístup poverených osôb zákazníka na CDESK portál To im umožní zobraziť zoznam ich požiadaviek a mnoho iného. Rôzne nastavenia prístupov pre zákaznícke kontá sa realizujú v Admin zóna -> Používatelia -> Zákaznícke kontá -> konkrétne zákaznícke konto -> Záložka všeobecné údaje. Nové zákaznícke konto vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pridať alebo môžete upraviť existujúce dvojklikom na ľubovoľné miesto v riadku so zákazníkom.

Zoznam existujúcich zákazníkov

Obrázek: Zoznam existujúcich zákazníkov

 

Následne v záložke všeobecné údaje nastavíme požadované prístupy pre zákazníka.

Všeobecné informácie Umožňujú nastaviť základné informácie o účte, ako je prihlasovacie meno, heslo, kontaktné informácie. Nižšie sa nachádzajú ďalšie sekcie, kde môžete nastaviť prístup ku komunikátoru a ostatným technickým nastaveniam.

  • Povolením prístupu k Úvodnému prehľadu CM sa zákazníkovi po prihlásení do CM zobrazí úvodný prehľad priradenej spoločnosti, s aktuálnym stavom požiadaviek, porúch a grafmi trvania porúch.
  • Povolením prístupu k Prehliadaniu a Vyhodnoteniu získa zákazník prístup k prehľadu aktuálneho stavu porúch , histórii porúch, prístup k Zónam ako aj k online informáciam, prístup k watches ako aj k veľkej škále reportov.
  • Prístup k Auditu SW a evidencii HW sa dá nastaviť v dvoch úrovniach 1. len na čítanie umožňuje zákazníkovi prezerať si všetky položky hw a sw evidencie bez možnosti ich editácie. 2. plný prístup - umožní zákazníkovi  pridávať a upravovať položky v hw a sw evidencii.
  • Povolením prístupu k CDESK získa zákazník prístup k požiadavkám priradenej spoločnosti s možnosťou prezerania si plnení k požiadavkám ako aj editácie jednotlivých požiadaviek.
  • “Riešiteľ CDESK požiadaviek“ -Ak je zapnuté, tak zákaznícke konto je možné vybrať ako riešiteľa v CDESK požiadavkách a tiež môže zapisovať plnenia.
  • Povolením prístupu k Účtovaniu získa zákazník prístup k zákazkám priradenej spoločnosti s možnosťou ich editácie.
  • Povolením prístupu k faktúram v CDESK - získa zákazník prístup k faktúram vystaveným pre priradenú firmu.

 

Nastavenia zákazníkov(na obrázku) - umožňuje vybrať príslušných zákazníkov, ktorým bude konto patriť. Pridať zákazníka môžete kliknutím na zelené "+".

Vzdialený prístup - spravujte zákaznícke nastavenia vzdialeného prístupu

Spotrebný materiál - Umožňuje zapnúť používanie spotrebného materiálu pre detailný manažment spotrebného materiálu.

Oprávnenia Obsahuje detailný prehľad oprávnení zákazníckeho účtu na CM IT monitoring.

Nastavenie zákazníckeho konta

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.