Zamietnutie, zrušenie schválenia

Zamietnutie ponuky 

Ak ponuka je odmietnutá, je vhodné zamietnutie ponuky vyznačiť v požiadavke. Zamietnutie môže urobiť Zákazník alebo Operátor. Vo vygenerovanom email-i s ponukou k požiadavke, je link, po ktorého kliknutí, bude zákazník presmerovaný na úvodnú stránku CDESK portálu. Po prihlásení bude mať otvorenú požiadavku s možnosťou položky ponuky neschváliť. Označí jednotlivé položky ponuky a klikne na Neschváliť označené.  O neschválení ponuky bude riešiteľovi aj zákazníkovi vygenerovaný email.

Zamietnutie už schválenej ponuky

Ak už predtým zákazník položky schválil, stačí keď ich znovu označí a kliknúť na Neschváliť označené.

Len zrušenie príznaku schválenej ponuky

Ak je ponuka schválená a je potrebné len zrušiť príznak "Schválil ...", tj. treba sa vrátiť do príznaku "na schválenie", postačí  označiť riadok a znovu stlačiť Schváliť označené. 

Denying of proposal by customer

Obrázek: Zamietnutie, zrušenie schválenia ponuky