Zápis nového plnenia

Existujú dva spôsoby pridávania plnení:

Zápis nového plnenia z detailov požiadavky
Zápis plnenia z ľavého menu
Popis vytváracieho formuláru
 
Zápis nového plnenia z detailov požiadavky

Zápis nového plnenia sa realizuje vo vnútri každej požiadavky v záložke Plnenia požiadavky v CDESK -> Administrácia -> Požiadavky -> zvoľte požiadavku -> záložka Plnenia požiadavky

Záložka Plnenia v detaile požiadavky

Obrázek: Záložka Plnenia v detaile požiadavky

Kliknite na tlačidlo Pridať fakturačné plnenie a zobrazí sa vytvárací formulár.

 

Zápis plnenia z ľavého menu

Navigujte do CDESK Administrácia Pridávanie plnení. Zobrazí sa prehľad aktuálneho mesiaca obsahujúci zoznam všetkých plnení. Nové pridáte kliknutím na Pridať plnenie v ľubovoľný deň.

Zápis plnenia z ľavého menu

Obrázek: Zápis plnenia z ľavého menu

 

Popis vytváracieho formuláru

Vo vytváracom formulári si môžete prepínať medzi Úplným a Jednoduchým formulárom kliknutím na rozbaľovací zoznam v pravej hornej časti obrazovky. Nižšie je popísaný úplný formulár.

Formulár pre zápis nového plnenia

Obrázek: Formulár pre zápis nového plnenia

Požiadavka - tu je zobrazená požiadavka, ktorej bude plnenie priradené. Kliknutím na túto požiadavku budete presmerovaný na detail danej požiadavky do záložky Plnenia.

Reklamačné (RMA) plnenie – je určené pre štatistické odlíšenie prác na reklamáciách. Pokiaľ sa typ požiadavky nastaví ako reklamácia, potom aj plnenia budú automaticky nastavené ako reklamačné (toto nastavenie sa dá vypnúť pri každom plnení).

Text plnenia – výstižný a dostatočne jasný popis riešenia požiadavky.

Vložiť názov požiadavky – voliteľná možnosť vloženia názvu požiadavky do plnenia. Pre reporty z CDESKu to nie je nutné, táto možnosť je pre používateľov, ktorý chcú robiť špecifické reporty. Doporučujeme ho používať najmä, ak budete zadávať plnenie pre viac požiadaviek naraz. Text čo ste robili vkladajte pomedzi názvy a bude jasné, čo ku ktorej požiadavke ste urobili.

Vložiť popis požiadavky -  možnosť pridať popis požiadavky do popisu plnenia. Vhodné pre jednoznačné označenie, že plnenie patrí k danej požiadavke

Pracovník – vždy je predvolený prihlásený operátor. Meniť pracovníka, resp. zapísať plnenie pod iným pracovníkom môže hlavný operátor alebo Správca.

Miesto plnenia (Ctrl+X) – Po stlačení CTRL+X sa budú automaticky vkladať  miesta, ktoré ste definovali u každého zákazníka v Admin zóne -> Zákazníci - nastavenia -> CDESK nastavenia. Na konci tejto časti je tlačidlo Pridať miesto plnenia.

Doprava – po zakliknutí sa Vám ponúkne výber preddefinovaných typov dopráv s východzími pre každého zákazníka (najbežnejšie používanými hodnotami). Tie sa nastavujú pre každého zákazníka v Admin zóne -> Zákazníci - nastavenia -> vyberte zákazníka -> CDESK nastavenia. Pre každý vami používaný typ uveďte predvolenú hodnotu.

Čas začatia, čas ukončenia – dávame do pozornosti, že nemusíte zadávať celý dátum a pri čase ukončenia postačí zadať len čas. Z dátumu stačí zadať len deň. mesiac hodina:min a do ukončenia len hodina:min-. 

Napríklad : Začiatok : 23.11 14:40  Ukončenie : 15:30  

Správnosť zadania času vidíte ihneď po zadaní, že sa Vám vypočítava odpracovaný čas.

Ostatný čas – údaj v tomto políčku sa pripočíta k odpracovanému času od-do. Použite odpracovaný čas aj pre prípad, že nechcete zákazníkovi udávať kedy presne ste robili prácu. Do políčka Od len zapíšte dátum (čas sa automaticky doplní na 00:00) a do ostatného času napíšte celkový čas práce.

Plnenie na  zariadení – pre evidenciu práce na danom zariadení. Zoznam je zostavený z registrovaných počítačov v CM a zariadení v časti SW audit a HW evidencia.

Poznámka pre zákazníka - poznámku pre zákazníka môžete zadať kliknutím na "+", následne sa zobrazí textové pole kam môžete písať

Interná poznámka – nezobrazuje sa pre zákaznícke kontá ani Easyclick konto, čo znamená, že vaši zákazníci nemajú k nej prístup a vy v rámci firmy (poskytovateľa služby), si môžete sem poznamenať dôležité skutočnosti.

Použitý materiál – poznamenajte si materiál, tovar odovzdaný zákazníkovi. Ide len o textovú formu a uvádza sa v reportoch plnení (napr. pre kontrolu z vlastným ekonomickým systémom).    

Súbory k plneniu –  možnosť pripojenia ľubovoľného súboru.

Email s plnením zákazníkovi - Ak chcete poslať kópiu z tohto plnenia, tak pri ukladaní plnenia sa odošle mail. Použite, ak chcete záznam o plnení poslať mimo automatickom poslaní, (napr. pri zmene stavu požiadavky).

Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Uložiť & Pridať ďalšie alebo Uložiť a Zavrieť.