17. Listopad 2020
S verziou 3.0.184 v CDESKu pribudli poznámky pre riešiteľov na pracovnom príkaze, na faktúru si môžete pridať rukou písaný podpis a mnohé ďalšie.
17. Září 2020
Verzia 3.0.183 prináša nový modul Znalostná báza, QR kódy na faktúry a ďalšie novinky.
21. Červenec 2020
Verzia 3.0.182 prináša avatarov a mnohé ďalšie nové funkcie.
Všechny novinky

16. Březen 2019
CDESK bol opäť generálnym partnerom Majstrovstiev Slovenska v squashi.
25. Květen 2018
CDESK 3.x obsahuje nástroje a funkcionality, které výrazně pomáhají při řešení problematiky GDPR.

Pořádek, efektivita, zisk

CDESK jsme vytvořili pro naše vlastní potřeby. Jeho používání nám zvýšilo pořádek, efektivitu a zisk. Proto jsme ho nabídli i našim klientům a léty ho zdokonalovali podle jejich zpětné vazby. A proto víme, že funguje.

 

Lepší komunikace se zákazníky

Úroveň vztahu dodavatel - odběratel je přímo úměrná kvalitě jejich vzájemné komunikace. Základem je pořádek v kontaktech. Rychlé vyhledání zákazníka a všechny jeho údaje jako na dlani. CDESK Vám zároveň umožní být v kontaktu se zákazníky online, přes integrovaný chat, včetně skupinové komunikace. Pokud chcete, zákazníci mohou přímo přes CDESK zadávat požadavky a sledovat jejich řešení.

 

Efektivnější plnění požadavků

Zákazník je spokojen, pokud jsou jeho požadavky plněny kvalitně a včas. Vy budete profitovat, pokud to dokážete udělat efektivně. A CDESK je nástroj, který to výrazně usnadňuje. Od vzniku požadavku až po jejím vyřešení. Za každé situace máte okamžitý přehled o tom, kdo je řešitelem a jaký je stav řešení. Víte kategorizovat požadavky podle jejich priority, přidávat poznámky a dokumenty. Požadavek je možné přiřadit k související zakázce či rozdělovat na jednotlivé úkoly. Vše je možné přizpůsobovat vašim procesům, zvyklostem a preferencím.

 

Lehčí evidence prací, kvalitnější výkazy

Každý úkon, který provedete pro zákazníka, je důležitý. CDESK vám dá jistotu, že bude přesně zaznamenán a navázaný na příslušnou požadavek nebo zakázku. Ihned víte kolik trvala realizace, kdo ji provedl a jakékoli další údaje, které potřebujete pro analýzu nákladů a rychlé vytvoření kvalitních podkladů pro fakturaci.

 

Správné věci, správným způsobem

CDESK pomůže vašemu podnikání ve dvou směrech. Kompletní a utříděny údaje o zákaznících, jejich požadavcích a zpětné vazbě vám umožní dělat správné věci (v teorii manažmenu effectiveness). Analýza nákladů, plánování optimálního využití strojů a zařízení, management zaměstnanců a jejich času, jakož i další prostředky na efektivní řízení zdrojů, umožňují dělat věci správným způsobem (efficiency). Ve výsledku vám CDESK pomáhá dělat správné věci správným způsobem.

 

Řešení CDESK Service desk

Vybrali jsme ty správné nástroje CDESKu pro všechny společnosti, v nichž zpoždění koncového termínu může znamenat vážný problém a finanční ztráty. Precizní plánování s mechanismy na dodržování termínů, organizace průběhu plnění úkolů s manažování jejich životního cyklu, evidence provedených prací (plnění), různé druhy komunikačních kanálů, podpora ITIL (ITSM) v IT prostředí, splnění nároků na řízení IT služeb podle ISO 20000 . A navíc vše v balíčku za zvýhodněnou cenu.

 

Flexibilita

Jednotlivé funkce jsou v systému přednastaveny tak, jak se to nám a našim zákazníkům osvědčilo. CDESK je ověřen praxí. Popři tom umožňuje značnou míru přizpůsobení k obrazu uživatele. CDESK je rádce a přítel, nikoli despota.

 

Reference