Zakázky

Veďte si jednoduchou evidenci vykonané práce

Jednoduchá evidence práce je základním nástrojem pro jasný přehled o činnostech společnosti. Zakázky přinášejí do vašich záznamů řád - zachovejte si veškeré informace o provedené práci, o jejím místě, datu a době trvání. Odhoďte papíry, mějte vše co potřebujete vědět uloženo pod konkrétním zákazníkem a zakázkou.


 

Zakázky - evidence obchodních případů

  • Nastavitelné položky v kategorizaci případů a jejich stavů
  • Snadné zadávání plnění a vykonané práce pro každý případ, podle data a trvání
  • Potvrzování / zamítání plnění a korekce nadřízeným
  • Evidence nákladů na zakázku
  • Volitelné: Účetní modul, který vám poskytuje komplexní nástroj pro fakturaci

 

Přehled funkcí Zakázky

Nastavitelný formulář pro vkládání Zakázek dle vašich požadavků
Seskupování mnoha aktivit pod jednu Zakázku pro jednoduchý a jasný přehled
Evidence prací provedených pro zákazníky podle Zakázky
Evidence zisků a nákladů vynaložených na Zakázku
Operátoři zadávají svá plnění a odpovědná osoba je akceptuje / zamítá / upravuje.
Plnění se skládají z času a předdefinované / zadané (jedné) sazby práce
Možnost přímé fakturace odvedené práce a poskytnutého materiálu, přefakturování nákladů a účtování pod několika sazbami práce

Schvaľovanie plnení (odvedenej práce) zapísaných v zákazke

Obrázek: Schvaľovanie plnení (odvedenej práce) zapísaných v zákazke

Pri využívaní Zákazok spolu s Helpdeskom je možné si pod jednotlivé Zákazky evidovať nielen prácu technikov a náklady, ale aj všetky súvisiace riešené Požiadavky, ktoré sú takto jednoducho dohľadateľné a prístupné.

Zákazka (projekt) s priradenými požiadavkami z Helpdesku

Obrázek: Zákazka s priradenými požiadavkami z Helpdesku