Plnenia

Záznamy o odvedenej práci v CDESK sa nazývajú Plnenia, je to nástroj na presnú, jednoduchú a prehľadnú evidenciu odpracovaného času na plnení jednotlivých požiadaviek. Každá požiadavka má možnosť pridávať ľubovolný počet plnení od všetkých operátorov. Plnenia sa zapisujú na základe Zákazky, účtov.objednávky, fakturač.položky bližšie informácie ako správne nastaviť obchodnú agendu nájdete TU. Príklady zápisov plnení a podrobnejšie informácie nájdete v kapitolách nižšie.

Zápis nového plnenia – pridávanie plnení k požiadavkám s dopravnými poplatkami 

Režim s odlíšením odpracovaného a faktúrovaného času – ak poskytovateľ služby rozlišuje medzi odpracovanou prácou a tým čo fakturujete, napríklad z dôvodu reálnej evidencie plnení, ktorú by ste zákazníkovi nechceli ukázať, aktivujte si režim rozlišovania interných a fakturačných plnení.

Zjednodušujúce triky k zápisom plnenia – urýchlenie celkového zápisu plnenia

Nastavenianastavenia k modulu plnení